HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи

01/02/2017

В Бакинском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное 2 февраля – Дню молодежи. Мероприятие вступительным словом открыл ректор, академик Абель Магеррамов, сказавший, что Президентом Ильхамом Алиевым успешно продолжается государственная молодежная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, что вызывает подъем духа у нашей молодежи и создает у них глубокую уверенность в светлом будущем.

На мероприятии также выступили председатель Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана, депутат Шахин Исмайлов, заведующий сектором по работе с молодежными организациями общественно-политического отдела Администрации президента Вусал Гулиев и председатель молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" Сеймур Оруджев.

Затем на мероприятии награждены победители конкурса на звание лучшего студента года, проведенный Комитетом профессионального союза студентов БГУ.

Мероприятие завершилось концертом.

Bookmark and Share