HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ проведен День выпускника

30/06/2017

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведен День выпускника. На мероприятии в исполнении выпускников прозвучал международный гимн студентов и стихотворение «Мой университет».

Выступая, ректор, академик Абель Магеррамов, поздравил выпускников и отметил, что БГУ в этом учебном году оканчивают около 4 тысяч студентов, в том числе около 400 студентов с дипломами отличия. Оратор сказал, что выпускники БГУ вправе гордиться тем, что проучились в вузе, выпускником которого был общенациональный лидер Гейдар Алиев.

После выступления ректора группе молодежи, окончившие БГУ с дипломами отличия, вручены дипломы и почетные грамоты.

Оглашена благодарность академика Абеля Магеррамова в адрес родителей студентов, удостоенных дипломов с отличием, прозвучала клятва студента.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертной программой.


Bookmark and Share