HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ почтили память жертв армянских националистов

29/03/2017

В связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, в Бакинском государственном университете (БГУ) почтили память жертв армянских националистов. Мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, заявивший, что армяне, создавшие свое государство за счет азербайджанских земель, на всех этапах истории осуществляли против нашего народа кровавые бесчеловечные акты. По словам академика, акты геноцида, убийства мусульман, осуществленные весной 1918 года Бакинским Советом и вооруженными отрядами дашнаков, долгие годы не получали должной политической оценки и соответствующая оценка была дана в указе «О геноциде азербайджанцев», подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Согласно этому документу, ежегодно день 31 марта на государственном уровне отмечается как День геноцида азербайджанцев, тем самым, по мнению ректора Абеля Магеррамова, мы вспоминаем свое историческое прошлое, отдаем дань памяти жертвам геноцида против нашего народа.

На мероприятии продемонстрирован тематический видеоролик, затем выступил заведующий кафедрой, профессор Анар Искендеров, который расценив зверства армянских националистов против населения Азербайджана как государственное преступление, привел соответствующие факты.

На мероприятии от имени студентов выступила историк Аян Керимова.

Bookmark and Share