HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ побывал руководитель Центра ЮНЕСКО в Валенсии

28/09/2016

Стало доброй традицией, что гости V Бакинского международного гуманитарного форума посещают Бакинский государственный университет (БГУ), читают в нем лекции и заключают с вузом соглашения о сотрудничестве. Встреча в БГУ с президентом Центра ЮНЕСКО Валенсия-Средиземноморье (Испания) и Валенсийской ассоциации докторов наук по средствам коммуникации, известным испанским журналистом Хосе Мануэлем Гиронесом была из того же цикла.

Ректор, академик Абель Магеррамов подчеркнул важность визита Хосе Мануэля Гиронеса в БГУ, который положительно скажется на будущие перспективы сотрудничества.

Хосе Мануэль Гиронес говорил о Бакинском гуманитарном форуме, важности Великого шелкового пути в укрепление межкультурных связей. Он остановился на своих работах, связанных с организацией онлайн платформы «Шелковый путь» Второй международной встречи ЮНЕСКО, проведенной в Валенсии, и реализованных им в последние годы проектах в  ЮНЕСКО. Гость также отметил успешную деятельность президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Хосе Мануэль Гиронес также встретился с преподавателями и студентами факультета журналистики БГУ.


Bookmark and Share