HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ отметили День солидарности азербайджанцев мира

29/12/2016

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 31 Декабря – Дню солидарности азербайджанцев.

Выступивший на мероприятии ректор БГУ, академик Абель Магеррамов подчеркнул исключительные заслуги общенационального лидера, основателя и созидателя нашего независимого государства Гейдара Алиева в том, что День солидарности азербайджанцев мира широко отмечается как праздник. Говоря об успешных результатах политики великого лидера Гейдара Алиева, ректор отметил, что идеи мудрого руководителя решительно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым. По словам академика, диаспора Азербайджана стала намного сильнее, и глава государства придает большое значение ее развитию. Указав на важную роль образования в современном мире, оратор призвал студентов к достижению новых успехов в учебе. Академик Абель Магеррамов, призвав участников мероприятия, весь азербайджанский народ к солидарности, поздравил их с праздником.

Затем выступили заведующий кафедрой социологии, профессор Иззет Рустамов и преподаватель факультета истории Саида Гулиева.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

Bookmark and Share