HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ отметили День независимости

18/10/2016

Сегодня в Бакинском государственном университете состоялось мероприятие по случаю 25-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. Мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, охарактеризовавший  XX век как век борьбы в жизни азербайджанского народа, когда наше государство обрело независимость, которая была восстановлена 18 октября 1991 года, что стало логическим следствием этой борьбы. Ректор обозначил общенационального лидера Гейдар Алиев в жизни азербайджанского народа архитектором и созидателем независимости, богатый политический опыт, высокие управленческие навыки и любовь к родины которого сделали историю ее независимости вечной.

На мероприятии также выступил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Мубариз Гурбанлы.

Мероприятие завершилось показом тематического фильма.
Bookmark and Share