HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Ректор БГУ Абель Магеррамов во второй раз выбран "Ректором года"

02/12/2016

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов стал победителем студенческого опроса "Ректор года", проведенный на Facebook странице "Azerbaycan Universitetləri" ("Азербайджанские университеты").

На начальном этапа голосования определены 5 фаворитов из 54 ректоров страны, и  первое место в опросе досталось ректору БГУ Абелю Магеррамову. Согласно информации руководителя страницы Зохраба Сулеймана, за ректора БГУ проголосовало 4900 человек.

Данный опрос проводится в пятый раз, и его первым победителем также был ректор БГУ Абель Магеррамов.

В разные годы победителями опроса также были ректор Университета «Азербайджанская дипломатическая академия» Хафиз Пашаев, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и ректор Азербайджанского государственного аграрного университета Ибрагим Джафаров.

Bookmark and Share