HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Проректор Ирада Алиева выступила на II Форуме Ассоциации российских и азербайджанских вузов

19/05/2017

17-19 мая проректор по организации учебного процесса  и технологиям обучения Бакинского государственного университета (БГУ), профессор Ирада Алиева приняла участие в работе II Форума Ассоциации российских и азербайджанских вузов. Мероприятие прошло в столице Башкортостана городе Уфе (Российская Федерация), на нем профессор Ирада Алиева выступила с докладом «Научно-образовательные проекты Бакинского государственного университета в рамках сотрудничества с российскими вузами и научными учреждениями России».

Bookmark and Share