HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Посол Эркан Озорал: в Турции обучается 1300 азербайджанских студентов

04/11/2016

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Эркана Озорала. Приветствуя гостя, ректор пожелал ему успехов на новой работе и рассказал про международные связи БГУ и сотрудничество с университетами Турции. Сообщив о том, что в вузе учится более 500 турецких граждан,  академик высказался за расширение двусторонних связей.

Посол Эркан Озорал, касаясь интеграции БГУ с вузами Турции, поделился своими воззрениями относительно реализации новых программ и проектов. По словам посла, 1300 азербайджанцев, обучающихся в вузах Турции, в будущем сыграют роль моста в отношениях между двумя странами.

Встреча завершилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

Bookmark and Share