HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Накануне Дня народного единства прошла юбилейная X Ассамблея Русского мира

03/11/2016

3-4 ноября 2016 года, накануне Дня народного единства, прошла юбилейная X Ассамблея Русского мира.

В Москве 800 делегатов из десятков стран собрались для того, чтобы обсудить в ходе панельных дискуссий и круглых столов актуальные проблемы Русского мира.

Панельные дискуссии – «Русский мир в глобальной мозаике цивилизаций», «Русский язык: богатство, многообразие и фактор единения» и круглые столы объединят участников для обсуждения тематических вопросов восприятия образа России, проблем исторической памяти поколений, особенностей работы русскоязычных СМИ за рубежом, создания учебника русского языка и традиций российского кинематографа.

В работе Ассамблеи принимают участие известные политические и общественные деятели, руководители министерств и ведомств, представители объединений соотечественников, университетские преподаватели и учителя русских школ, авторы учебников, учёные, писатели, дипломаты, духовенство, культурологи, журналисты, а так же руководители Русских центров среди которых была и руководитель русского центра при БГУ Арзу Мамедова.

Bookmark and Share