HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Академик Абель Магеррамов принял канадского министра

05/09/2017

В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация во главе с министром по делам исследований, науки и инноваций провинции Онтарио Канады Реза Моридином.

После приветствия гостей, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал им о почти вековой истории и сегодняшних достижениях БГУ, его международных связях, сотрудничестве с канадскими университетами в области образования и науки.

Министр Реза Мориди поблагодарил ректора Абеля Магеррамова за теплый прием, и выразил заинтересованность в установлении тесных связей между БГУ и канадскими университетами. Министр говорил о важности совместной реализации проектов в области гуманитарных и естественных наук,  обмена преподавателями и студентами. На встрече обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем канадские гости посетили учебные и научно-исследовательские лаборатории университета, ознакомились с проводимыми работами в области нанотехнологий.Bookmark and Share