HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Международные научные связи

Преподаватели факультета активно участвуют в международных научных конференциях и симпозиумах в зарубежных странах, выступают с интересными докладами.

Ученые факультета теологии широко сотрудничают с арабскими странами и Турецкой Республикой, их научными и образовательными учреждениями, работающими там коллегами. Факультет поддерживает тесные связи с Каирским университетом и Университетом Аль-Азхар Арабской Республики Египет, университетами Мармара, Сельджук, Анкары, «9 Эйлюль» Турецкой Республики. Так, в последние годы из упомянутых университетов сюда был направлен профессорско-преподавательский состав, который принял непосредственное участие в научно-образовательной работе факультета. Наиболее тесные научные связи факультет поддерживает с Университетом Мармара. В настоящее время более 10 выпускников факультета продолжают в данном университете образование в докторантуре.

Вот уже несколько лет преподаватели университета Аль-Азхар проводят здесь занятия по практическому арабскому языку.

 

Bookmark and Share