HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ФАКУЛЬТЕТА ТЕОЛОГИИ

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ТЕОЛОГИИ

Декан:

Академик ВАСИМ МАМЕДАЛИЕВ
(012) 510 65 95

Заместитель декана

Доцент Нигяр Исмаилзаде
(012) 510 39 63

Кандидат философских наук Мирнияз  Мурсалов
(012) 510 65 45

КАФЕДРЫ

ЯЗЫКОЗНАНИЯ

профессор Чимназ Мирзазаде
(012) 510 39 61

ИСЛАМСКИХ НАУК

Доцент Мубариз Джамалов
(012) 510 39 62

ЛАБОРАТОРИИ

Научно-Исследовательский Центр Исламоведения
(012) 510 65 45


Веб-мастер сайта факультета
Айшен Нусейнова
(Научно-Исследовательский Центр Исламоведения, комната № 24)
(012) 510 65 45

АДРЕС: ул. АХМЕДА ДЖАМИЛЯ 41А

ИНДЕКС: АЗ 1217 БГУ, ТЕОЛОГИЯ

ТЕЛ: (+99412) 5106545

ФАКС: (+99412) 4322994


 

Bookmark and Share