HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Vice-Rector Irada Aliyeva attends the 2nd Forum of the Association of Higher Educational Institutions of the Russian Federation and the Republic of Azerbaija

19/05/2017

Vice-rector on educational process and teaching technologies of Baku State University, Professor Irada Aliyeva has attended the 2nd Forum of the Association of Higher Educational Institutions of the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan opened in Ufa on May 18.   Professor Irada Aliyeva made a presentation on "Scientific and educational projects of the Baku State University in the framework of cooperation with Russian universities and scientific institutions".

The forum involves 16 Azerbaijani and 34 Russian universities. The forum organizers are the government of the Republic of Bashkortostan of the Russian Federation, the Association of Russian and Azerbaijani universities and the Russian National Training Foundation.

It should be reminded that the Association of Russian and Azerbaijani higher education institutions was established in Baku in 2015. It includes 32 Russian and 12 Azerbaijani universities.

Bookmark and Share