HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Representative of the Joint Institute for Nuclear Research visits BSU

17/10/2016

Deputy director of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), director of the CISInternational Innovative Nanotechnology Centre  Ruzaev Alexander, Director of the JINR University CentreStanislavPakulyak, deputy director of the Institute of Nuclear Problems of  Belarusian State University YuliaFedotova have visited Baku State University.

During the meeting with the rector of Baku State University Abel Maharramovsides discussed issues of further development of cooperation between BSU and the JINR, the JINR scientific and technical resources, scientific research work carried out at the Physics Department of Baku State University, as well as the issue of training of masters in the field of nuclear technology. Dean of the Physics Department, Professor Mohammed Ramazanov informed the guests about the research work carried out in the laboratories of BSU.

Director of the JINR University CentreStanislavPakulyak gave the lecture to the faculty and students of the Physics Department and informed them ontraineeship opportunities at JINR.

Then the guests visited the NanoresearchCenter of BSU.

Bookmark and Share