HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Japanese professor at BSU

14/07/2016

Ph.D. Oliver B.Wright - Professor of Department of Applied Physics Faculty of Engineering Hokkaido University Japanese University was in Nano Research  Laboratory. Ph.D. Oliver B.Wright gave a presentation on "gigahertz vibrations of nanostructures, including plasmonic crystals and acoustic metamaterials" in front of the staff of  research  laboratory and answered  the questions of scientists and students. Furthermore, the guests were informed about the research work carried out in the Nano Research  Laboratory  Dean of the Faculty of Physics prof.M.A.Ramazanov and prof. Oliver B. Wright discussed issues of cooperation  and possible opportunities for training  joint masster and  PhD.

Bookmark and Share