HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Chinese delegation visits Baku State University

24/06/2016

Rector of Baku State University, academician Abel Maharramov met with Shao Xubo, Deputy Director for Asia and Africa at the Confucius Institute and representatives of Hanban and Anhui Universities. Rector Abel Maharramov informed the visitors about the history of Baku State University and highlighted activity of Confucius Institute  and teaching the Chinese language and literature at the university.

Shao Xubo said they attached great importance to collaboration with Baku State University describing the activity of the Confucius Institute  as the main priority of the bilateral cooperation.

 

Bookmark and Share