HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Canadian Minister visits Baku State University

05/09/2017

Reza Moridi, Ontario's Minister of Research and Innovation has visited Baku State University. BSU rector Abel Maharramov briefed the gest on the activities of BSU, its international relations, particularly with Canadian universities.

Minister Reza Moridi, in turn, expressed the interest in developing relations between Baku State University and Ontario universities. The meeting also involved discussion of issues of mutual interest, in particular innovation related directions of science.

Reza Moridi is a Liberal member of the Legislative Assembly of Ontario who was elected in 2007 to represent the riding of Richmond Hill. He serves as a cabinet minister in the government of Kathleen Wynne. He is the first Iranian-Canadian elected to a provincial legislature in Canada.

Bookmark and Share