HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BSU scientist’s research was published in France and Canada

20/07/2016

"The Oil and gas resources of Azerbaijan: a country’s transformation into a regional energy hub" by Fazil Zeynalov, Doctor of Law Doctor of Law at Baku State University, was released by renowned French and Canadian publishing «Connaissances et Savoirs».

Since its independence, thanks to the rational and controlled use of its natural resources and the diversification of its oil and gas pipelines, Azerbaijan has become a major regional energy hub, an essential contributor to most of the large-scale projects in the region, and a new commercial and security partner for Europe. It is committed to an ambitious strategy of diversified economic development. Azerbaijan, which has the world's most ancient oil industry, has left behind its relative anonymity of the Soviet era and become an independent player on the stage of Eurasian energy. As a researcher at the Baku State University, the author, Fazil Zeynalov, provides a particularly pertinent geostrategic study of Azerbaijan and its energy policies. He explains the changing history of Azerbaijan's energy reserves since the Middle Ages and presents the importance and geopolitical prospects of the Caspian Sea. This detailed and informative publication is recommended reading for teachers, researchers and students, as well as members of the wider public wishing to understand the international issues associated with the Caspian, and more broadly with the region that links Asia and Europe.

 

Bookmark and Share