HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BSU Science and Learning Center was founded at Azerbaijan National Academy of Sciences

04/11/2015

On the eve of 70th anniversary of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) Soil Science and Ecology Department of Baku State University founded Science and Learning Center at the Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry of ANAS.

BSU rector, academician Abel Maharramov said that the Center was founded in accordance with the Memorandum of Understanding signed between Baku State University and the Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry of ANAS. Above mentioned agreement provides cooperation in the field of personnel training and research studies.

The event was attended by  academician Garib Mammadov, academic secretary of the Department of Agrarian Sciences of ANAS, professor Alovset Guliyev, Director of the Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry and professor Pasha Zamanov.

Press and Information Department, November 04, 2015.

Bookmark and Share