HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BSU hosts workshop on “Importance of civil service system”

19/06/2017

A workshop on “The Importance of civil service system”, organized by The State Examination Center of the Republic of Azerbaijan (SEC), was held at Baku State University. Rector, academician Abel Mahharov noted that the purpose of the event is to inform general public about the importance of the civil service system. He spoke of the aspects of unified state policy in civil service and in human resources.

The Chairperson of the Board of Directors of the State Examination Center (SEC), Maleyka Abbaszade informed that The Center has already implemened the state policy in civil service.

Vugar Askerov, Head of Legal Support and Human Resources Department and Parviz Kasimov, Adviser of the Department of Public Relations made presentation on Azerbaijani model of admission to the civil service.


Bookmark and Share