HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

British Ambassador visits Baku State University

07/09/2016

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Carole Mary Crofts and Director of the British Council for Azerbaijan Elizabeth White have visited Baku State University (BSU) to meet with rector, academician Abel Maharramov.

Briefing about the higher school, rector Abel Maharramov touched upon the mutual relations between the two countries and underlined the achievements of the University in the field of education and research.  Ambassador Carol Crofts, in turn, expressed interest in expanding this cooperation in the future. Director of the British Council for Azerbaijan Elizabeth White noted the effective cooperation with BSU in recent years.

It should be noted that BSU and the British Council signed a Memorandum of Understanding on cooperation in the project of the “Internationalization of Higher Education”.

 

Bookmark and Share