HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Baku State University in QS World University Rankings

06/09/2016

Baku State University has been included in the QS World University Rankings that rates universities all across the globe.

BSU ranked 701+ in the 2016-2017 rankings.

Last year the university ranked 88th in “QS Quacquarelli Symonds LTD”s list that rates developing European and Central Asian universities.

Baku State University also made it into top 40 in the CIS region in the University Ranking by Academic Performance (URAP) that includes 2,000 universities.

 

Bookmark and Share