HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Baku hosts conference "The theme of Azerbaijan in the international mass media: realities and prospects"

11/10/2016

Two-day conference on "The theme of Azerbaijan in the international mass media: realities and prospects", organized by the Foundation “Ulus” and Faculty of Journalism was held at Baku State University (BSU).

The event was opened by rector, academician Abel Maharramov. He spoke about the protection of the interests of our country in the international media. Dean of the Journalism Faculty, Professor Jahangir Mammadli noted the role of the media in coverage of Azerbaijan-related topics, including the Nagorno-Karabakh conflict.

The conference was attended by Executive Director of the Azerbaijan Republic State Fund for Support to Mass Media under President of the Republic of Azerbaijan Vugar Safarli,  Chairman of Azerbaijan Press Council, MM deputy Aflatun Amashov, Chief editor of "Yeni Azərbaycan"  Hikmet Babaogly, Chief editor of "525-ci qəzet",   representatives of mass media of the CIS countries, as well as Turkey and Iran.

Bookmark and Share