HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Ambassador Ercan Ozoral visits BSU

04/11/2016

Rector of Baku State University (BSU), academician Abel Maharramov received the newly appointed Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Turkey in our country Erkan Ozoral. Welcoming the guest, the rector wished him success in his new job and informed him on BSU international relations and co-operation with the Turkish universities.

Ambassador Ercan Ozoral shared his views on the implementation of new programs and projects. Ambassador noted that more 1300 Azerbaijani students received education in Turkey would play an important role in strengthening of relations between the two brotherly countries.

The meeting ended with a discussion of issues of mutual interest.

Bookmark and Share