HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Abel Maharramov receives honorary professor degree of Moscow State University

20/04/2015

A delegation of the Baku State University (BSU) headed by rector, academician Abel Maharramov participated in the XIII Congress of the Eurasian Association of Universities in St. Petersburg.

The Academic Council of Moscow State University took the decision to award the title of honorary professor  to academician Abel Maharramov for his outstanding contributions to the fruitful cooperation with the Moscow State University. Rector, academician Abel Maharramov was also elected as the Vice-President of  EUA.

EUA is a unique public organization in the Eurasian region. During all 20 years of its operations the EUA has been aimed at implementation of the eurasianism ideas in the sphere of education and science, maintenance and development of common educational environment and humanitarian collaboration. Exchange of experience, fruitful discussions among universities based on the principles of respect for the experience of each other became the important factor of further development of education and science in the Eurasian region and worldwide.

Press and İnformation Department, 17 April, 2015.

Bookmark and Share