HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Academician Vasim Mammadaliyev becomes a winner of Gizil Chinar International Award

11/05/2017

President of the Heydar Aliyev Foundation Mehriban Aliyeva handed Gizil Chinar International Award to full member of Azerbaijan National Academy of Sciences, Merited Scientist, Dean of the Faculty of Theology of BSU,  holder of “Shohrat” Order, orientalist Vasim Mammadaliyev for his support for the Heydar Aliyev Foundation`s projects and for his role in promoting universal values in the media.

The  winner was announced during the solemn ceremony, dedicated to  the 94th birthday anniversary of national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev and the 13th anniversary of the establishment of the Heydar Aliyev Foundation.

Bookmark and Share