HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Mirniyaz Murselov

Mirniyaz Mursel oğlu Murselov

Lecturer of the Theology Faculty`s Department of Islamic Sciences of Baku State University.

Work phone: (+99412) 510 65 45

E-mail: emirniyaz@yahoo.com

 

Personal information:

He was born on March 31 in 1978 in Ismetli village of Bilasuvar region. He studied in 1985-1995 in the same village. He is married.

 

Training, academic degree and scientific names:

He teaching Tadjweed and recitation of the Noble Koran in the Theology Faculty`s Departament of Islamic Sciences of Baku State University from 2000-2001 years of education.

Worked as deputy dean for educational issues from 2014.

 

Research area:

The Noble Koran

 

Articles:

1. “Some of the Methodological Features of teaching Koran`s recitation in the Theology Faculties”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 7, Baku, 2007.

2. “Features` Kisai`s recitation”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 11, Baku, 2009.

3. “Koran`s downloaded on the "Seven Letters"”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 12, Baku, 2009.

4. “Kisai`s life and work”, Language and Literature, 3 (69), Baku, 2009.

5. “Shia`s commentator Ebul-Kasım Hui`s concept of Kıraat”, Cumhuriyyet University Faculty of Divinity Magazine, XIII, Turkey (Sivas), 2009.

6. “The Ten Imams of Kıraat and their ravies”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 13, Baku, 2010.

7. “Revelation of the Noble Koran stages”, Development of the science of Oriental Studies of Azerbaijan, Baku, 2013.

8. “Azerbaijani commentators of the last period”,BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 21, Baku, 2014.

9. “The history of the Koran from revelation to manuscript”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 24, Baku, 2015.

10. Program of the Koran subject, Baku State University Press, Baku, 2016.

 

Participation in the Conference and Symposium:

1. “Perspective on Religion Factor inthe Intercultural Dialogue and the Koran`s view on this Dialogue ", Materials of the International conference on intercultural Dialogue: Linguistic, Pedagogic and Literary Dimensions. Organizated by the Azerbaijan University of Languages, November 25-27, Baku, 2010.

2. “Surah al-Bakaraaccording to the analysis of Kisai`s recitation”, BSU Theology Faculty`s scientific journal, № 18, Baku, 2012.

3. “Effects of the Kisai`s recitation onsome religious convictions” Actual problems of Oriental studies in the Materials of the Republican scientific conference, Baku, 2012.

 

Translates:

1. The Prophet Muhammad andhis universal invitation, Ibrahim Sarıcham, Silkway publishing house, Baku, 2013.

2. Islam with Hadith, Huriye Marty, Zishan Turjan and others. Ozgun Publishing, Ankara, 2014.

Bookmark and Share