HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

CONTACT NUMBERS OF THEOLOGY FACULTY

DEFINITION OF THEOLOGY FACULTY

Dean:
Academician Vasim Məmmədəliyev
(012) 510 65 95

Deputy dean
Doc. Nigar İsmayılzadə
(012) 510 39 63

PhD. Mirniyaz Murselov
(012) 510 65 45


DEPARTMENTS

DEPARTMENTS OF LİNGUİSTİCİS
Prof. Çimnaz Mirzəzadə
(012) 510 39 61

CHAİR OF İSLAM SCİENCES
Doc. Mubariz Camalov
(012) 510 39 62

LABORATORIES

Islamic Research Center
(012) 510 65 45

Webmaster of website:
Ayshen Huseynova
(
Islamic Research Center, room № 24)TITLE: Ahmad Jamil street 41A

INDEX: AZ 1217 Baku State University, theology


TEL: (+99412) 5106545

FAX: (+99412) 4322994

Bookmark and Share