HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Two departments are functioning in the faculty : the department of Linguisticsmanaged bydocentChimnaz Mirzazadehand the department of Islamic sciences managed by Turkish docentMuammer Erbash.

There are 7 candidates of Sciences (PhD), a docent in the department of Islamic Sciences. According to the agreement between Turkey and Azerbaijan7PhDswere finished the doctorate in different universities of Turkey.

The number of teachers in the department of Linguistics are 14 : 2 docents, 4 PhDs, a senior lecturer, 3 lecturers, 2 senior research assistants.

In view of the fact that an old five-year educational system is still kept, the baccalaureate and the magistrate stages are defaulted.

According to the educational plan such subjects as the Arabic language, Holy Koran, Islamic morals, the essential principles of Islam, history of Islam, the fundamentals of commentary, the fundamentals of Moslem rights, the essential principles of Hadith, Commentary, Islamic rights, types of Koran reciting, the philosophy of religions, dogmatic theology, the geography of Islamic countries, the history of religions, logistics, the philosophy of Islam, sophism, the religious psychology, the religious sociology, the method of Islamic subjects' teaching, the history of Islamic culture, pedagogics, the history of Azerbaijan, English, Persian, Turkish, general Arabic linguistics, religious music, the medicine training, the physical training are taught in the faculty.

Evidently, along with the religious subjects on the educational plan of the faculty high society subjects take an important place. This assists on formation of the comprehensive modern world outlook of our students. As nowadays our republic needs in such comprehensive developed Islamic personnel.

About 20 graduates of the faculty are keeping on their study on relation to magistrate and doctorate in Turkey. On graduating from university they'll participate training of young Islamic personnel for our republic.

 

 

Bookmark and Share