HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

DEAN

The dean of the faculty is an outstandinglinguist of Arabic , well-knowntheologian , who gave a peerless effort on the formation of the faculty - the academician of NASA, an active member of Fiqh Academy in Islamic Conference Organization , the corresponding member of Academy of Iraq, the corresponding member of Academy of the Arabic language of Egypt , the awarder of “ Honoured Scientist of Azerbaijan and Dagestan “, awarded of “Order of Glory” , Doctor PhD, professor

Vasim Mamedaly ogly Mamedaliyev

Bookmark and Share