HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Nigar Ismailzade

Ph.D., senior lecturer of the

Department of linguistics of

the theology faculty of BSU

Work phone: (012) 5106545

e-mail : ismailzadenigar @rambler.ru

PERSONAL DATA

Was born in 1973in Baku.

In 1980-1990 studied at a secondary school N62in Baki

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

In 1990-1995 studied at Baki State Universityat the faculty of

Oriental languages

In 2007 defended the thesis on theme „ The white prose in

modern Azerbaijani and Turkish poetry“(on the creative activity

of R.Rza and N.Hikmat)

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

Since 1995 worksin the department of Linguistics of theology faculty of BSU

Teachers the Turkish language

The author of 23 articles and 1 monography

PRESENT RESEARCH INTERESTS

The Turkish linguistics and literature

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS

Took part at scientific conferences Ashqabat (see the page in azeri)

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

View the page in azeri

Bookmark and Share