HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

special grant programs

AAUW Educational Foundation

http://www.aauw.org/7000/foundation.html

Alfred P. Sloan Foundation

http://www.sloan.org

AT&T Foundation

http://www.att.com/foundation

European Science Foundation

http://www.esf.org

Autodesk Foundation

http://www.autodesk.com/aboutad/foundati/foundati.htm

Centre for International Mobility (CIMO)

http://www.cimo.fi

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

http://www.macfdn.org

John Simon Guggenheim Memorial Foundation

http://www.gf.org

George Lucas Educational Foundation

http://glef.org

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

http://www.geist.spacenet.de

International Foundation for Science

http://ifs.plants.ox.ac.uk/ifs/ifs.HTM

Fund for Scientific Research - Flanders (Belgium)

http://193.190.229.2/folder-eng.html

Education Development Center, Inc.

http://www.edc.org

 

 

 

IBM International Foundation

http://www.ibm.com

National Council for the Social Studies (NCSS)

http://www.ncss.org

Caltech Fellowships Advising and Resources Office

http://www.cco.caltech.edu

Carnegie Corporation of New York

http://www.carnegie.org

 

 

The Pew Charitable Trusts

http://www.pewtrusts.com

Rockefeller Family Fund

http://www.rffund.org

Royal Society

http://britac3.britac.ac.uk/rs

 

 

Council for International Exchange of Scholars

http://www.iie.org/cies

The Center for Field Research

http://www.earthwatch.org/cfr/cfr.html

Bookmark and Share