HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

International Scientific Relations

The scholars of thetheology faculty collaborate with the colleagues from the Eastern countries, especiallywith the institutions of science and education of Turkey. The faculty has the steady ties withCairo and Al-AzharUniversities of Egypt and the Universities of Marmara, Seljuk, Ankara and “9 Eylul(July)” of Turkey. As the professor-lecturers from above-mentioned universities were sent to the facultyand they took an active part in the scientific-educational work . The faculty has a special, firm ties with the University of Marmara of Turkey. From this university the scientific-educationalliteratureand manuals are sent to the faculty. Nowadays tenAzeri students are keeping their doctorate education on there.

Another firm ties the faculty has with the Cairo and Al-Azhar Universities of Egypt. Yet , some teachers from Al-Azhar Universityin turn lead the courses of speaking Arabic in the faculty.

Bookmark and Share