HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

THE STUDENT LIFE

The Organization of Students’ Trade Union in the theology facultyis the section of STUC of BSU. As the self-government organizationit has all the rights considered in the charter of the committee.

The Committee is longly busy with the problems of students of thefaculty. The organization leaded by the distinguished students has various activity.

The Committee organizes the students’ leisureattracting them to social measures on free time and helps them in solving the problems.

The course organized by the Committeefor improving the logic supplies needed during the entrance exams to magistrate and in applying the state jobs greatly helps them. The students pay a great attention to these courses.

OSTU of the faculty gives more attention to the students’ sport and leisure activity. A number of measures about sport games and tours are organized by the Committee.

Bookmark and Share