HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

MEHRİBAN GASIMOVA

MEHRİBAN GASIMOVA

PHD on Philosophy and Religious Sciences

Associate professor at Baku State University, The Faculty of Theology

Ahmad Jamil 41 A / Yasamal/Baku

+ 99 412 510 65 45

mehriban99@yahoo.com

 

PERSONAL DATA

Date of birth: 09/09/1975

Citizenship: Azerbaijan

Languages: Azeri (native), Turkish (fluent), English (fluent), Russian (fluent), Arabic (good)

EDUCATION

2000-2006 - PH.D on Philosophy and Religious Sciences (Thesis topic: “The Role of Religion in Formation of National Identity in Azerbaijan”), Marmara University, Institute of Social Sciences, Istanbul, Turkey

1997-1999- MA on Philosophy and Religious Sciences (MA thesis topic: “Religious Life in Azerbaijan”), Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara, Turkey

1992-1997- BA on Theology and Arabic Languages, Baku State University, School of Theology, Baku, Azerbaijan

 

EMPLOYMENT

2006-present - Associate professor, Baku State University, The faculty of Theology, Baku, Azerbaijan (Sociology of Religion, Psychology of Religion, Philosophy of Religion)

2015-2017 – Visitor scholar at University of Toronto (UofT), Toronto, Canada

 

GRANTS AND SCHOLARSHIPS

2015-2017- Visitor scholar researcher on the topic “Social Aspects of Religious Pluralism” at the University of Toronto, sponsored by UofT/ Canada and TDV/ Turkey.

2013 - “National-Moral Values and National Identity”, coordinator of project: Mubariz Goyushlu. Project was organized by Public Organization “Modern Development” and “Islamic Conference Youth Forum For Dialogue and Cooperation” and “The State Committee for Work With Religious Organizations of Azerbaijan Republic”.

2011-2012- Research fellow on Muhammad Iqbal`s thoughts at the research project on the theme “The new philosophy”, coordinator of  project Professor Konul Bunyadzadeh, project was organized by Science Development Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

2011-2012-Coordinator of project on the theme “Muhammad Iqbal`s Thoughts and his social-cultural reforms in Islamic Philosophy”, project was organized by Baku State University, Baku, Azerbaijan

2009-2010-English language training course at Studio Cambridge (Cambridge, UK) for  six months, sponsored by TDV (Turkey)

 

CONFERENCES AND SYMPOSIUMS

2013-“Religious Education in Azerbaijan”, International Symposium of Imam-Hatip (Vocational Religious) High Schools on Their Centennial Day, 23-24 November, Istanbul, Turkey

2013-“Religion and Tolerance in Azerbaijan”, Religion-freedom-tolerance, International Conference, the Friedrich Naumann Foundation for Liberty and "Constitution" Research Foundation, 14-15 November, Baku, Azerbaijan

2013-“Religious life in Azerbaijan”, International Symposium on Cultural Values of Turkish World, 4-8 November, Eskishehir, Turkey

2013-“Philosophical Aspects and New Ideas in the Thought of Religious Pluralism”, the International Scientific Conference on Development ways of Oriental Studies in Azerbaijan, Azerbaijan National Academy of Sciences, 27-28 June, Baku, Azerbaijan

2012-“Muhammad Iqbal`s thoughts on religious and social reforms in Eastern World”, the National Conference on The Actual Problems of Orientalism, Baku State University, 14-15 November, Baku, Azerbaijan

2011-“The ritual of Kerbela in Azerbaijan: in history and today”, Lament of Islamic World: Panel on Kerbela, Hitit University, School of Theology, 08-December, Chorum, Turkey

2011-“Man, Ego and Society in the Philosophy of Iqbal”, International Conference on Islamic Thought After Post-Modernism, ISTAC, IIUM, 18-20 October, Malaysia

2010-“Avicenna`s Researches On Soul and New Medical Works”, World Philosophy Day at UNESCO`s Headquarters in Paris (France), under the theme “Philosophy, Cultural Diversity and Rapprochement of Cultures”, 16-19 November, Paris, France

2009-“National Thought, Press and literary awakening in Azerbaijan”, the international conference on “The General Approach to the New Thought in the Modern World”, 2 May, Baku, Azerbaijan

 

BOOKS (TRANSLATIONS), PROGRAMS

2014- The Best Example is Prophet Muhammad, (En Güzel Örnek Hz.Peygamber), Sadık Eraslan, Ekrem Keleş, Ankara, 2003, Translation from Turkish into Azerbaijan by professors of, Baku State University: M.Gasimova, M.Jamalov, A.Shirinov, Baku, Azerbaijan

2014- Advices from the Quran, (Kur`an`dan Öğütler) (I-II volume), komisyon-heyet, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2011, Translation from Turkish into Azerbaijan by professors of, Baku State University: M.Gasimova, M.Jamalov, A.Shirinov, E.Azizova, N.Abuzarov, Baku, Azerbaijan

2013- Prophet Muhammad and the Universal Message, (Hazret Muhammed (s.a.s.) ve evrensel mesajı), İbrahim Sarıçam, Ankara, 2001, Translation from Turkish into Azerbaijan by professors of Faculty of Theology, Baku State University: M.Gasimova, M.Jamalov, A.Shirinov, A.Tahirova, E.Azizova, M.Mursalov, Baku, Azerbaijan

2012-ARTN BDU, Phychology of Religion, (Din psixologiyası) course program for bachelor of Faculty of Theology on religious studies, Baku, Azerbaijan

2008- History of Islamic Sects, (İslam Mezhepleri tarihi,) İlyas Üzüm, İstanbul, unprinted, Translation from Turkish into Azerbaijan by professors of School of Theology, Baku State University: M.Gasimova, A.Tahirova, Baku, 2008

 

ARTICLES

2013-“Unity of National Identity And Religion: Manifestations in the Soviet Period”, in  book National Identity of Azerbaijan in the Context of Historical and National-Moral Values, edited by Agil Shirinov, Baku,  Azerbaijan

2012-“National and Moral Values in the Newest History of Philosophy and the problem of “ego”,  in journal Transactions, History, Philosophy, Law, №1, Baku, Azerbaijan

2012-“Religious and socio-cultural reforms in the Muhammad Iqbal`s Philosophy”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, June, Baku, Azerbaijan

2012-“Self” and “Human being” in the Moral Philosophy: Muhammad Iqbal and Salahaddin Khalilov” , in Philosophical Journal of Subject (Ozna), February, Istanbul, Turkey

2011-“The Thought of “Self” and Human being in Philosophy of Iqbal”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, April, Baku, Azerbaijan

2010-“Avicenna`s Effect on Formation of the Sciences of Medicine and Psychology”, in the Journal of Philosophy and Social Sciences, Baku, Azerbaijan

2010-“Parsons`s Effect on Development of Functionalist Theories”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, September, Baku, Azerbaijan

2010-“The Idea of Immortality in Terms of Philosophy and Psychology”, in The Journal of State and Religion, The collection of public opinion, Baku, Azerbaijan

2009-“Pan-Turkist and Pan Islamic Influences at the Beginning of XX century”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, September, Baku, Azerbaijan

2008-“The Role of National and Religious Emotions in Social Actions”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, September, Baku, Azerbaijan

2008-“The Fact of National Identity and Religion”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, April, Baku, Azerbaijan

2007-“The Term of Identity in Sociology”, in The scientific journal of the faculty of Theology-Baku State University, September, Baku, Azerbaijan

2002-“Nikolay Berdiyayev, Russian Idea”, in The Journal of the Centre for Islamic Studies, Istanbul, Turkey

INTEREST AREAS AND FOCUSED FIELDS

-Sociology, Psychology of religion, Sociology of religion, Philosophy of religion, Religion and culture, Religion-society-law, Muslim societies and women`s rights, Multiculturalism in Azerbaijan, Social aspects of religious pluralism, Religious pluralism and tolerance, Interreligious and intercultural dialogue.

 

 

 

Bookmark and Share