HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Qəhrəman şəhidimiz

19/01/2012

Bu gün qəhrəman şəhidimiz Fərid Əhmədovun doğum günüdür. Şəhidlər vəfat etdiyi zaman ölməz, unudulduğu zaman ölər! Azərbaycan xalqının tarix boyu qəhrəman oğul, qızları olmuşdur. Fərid Əhmədov da həmin o qəhrəmanlardan biridir. Bizlər hər zaman vətən yolunda canından keçən həmvətənlərimizi yad edirik, onların xatirəsini daima uca tuturuq.

Bookmark and Share