HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Onun əziz xatirəsi daim ürəyimizdə yaşayacaq

26/01/2009

Yanvar ayının 25-i dillər kafedrasının mərhum müdiri f.e.n., dos. Qarazadə Malik İbrahim oğlunun vəfatının ildönümü qeyd olunmuşdur. Ömrünü ərəb dilinin tədrisinə və araşdırılmasına həsr etmiş, görkəmli alim hamının ürəyində xoş xatirələrlə yaşayacaq.

Bookmark and Share