HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İlahiyyat fakültəsinin Tədrisi Metodiki Şurası hesabat verib

10/10/2017

İlahiyyat fakültəsində Elmi Şuranın növbəti genişləndirilmiş iclası keçirilib. İclasda fakültə Tədrisi Metodiki Şurasının sədri, professor Çimnaz Mirzəzadənin illik hesabatı dinlənilib. Professor Ç.Mirzəzadə 2016-2017-ci tədris ilində fakültənin elmi nailiyyətlərindən, tədris prosesinin gedişatından və Metodiki Şuranın fəaliyyətindən bəhsedib. Daha sonra çıxış edən İlahiyyat fakültəsinin dekanı, akademik Vasim Məmmədəliyev, universitet üzrə Tədris Metodik Şurasının sədri, akademik Vasif Babazadə və başqaları fakültənin illik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, mövcud problemlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı danışıblar. İclas cari məsələlər ətrafında müzakirələrlə davam edib.

Bookmark and Share