HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İlahiyyat fakültəsində Elmi Məcmuənin növbəti sayı nəşr olunub

05/03/2018

Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsinin növbəti sayı çapdan çıxıb. Məcmuənin bu nömrəsi akademik Vasim Məmmədəliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunur.Məcmuədə akademikin həyat və fəaliyyətini əks etdirən40-dək məqalə dərc olunub.

http://static.bsu.az/w21/Elmi%20Mecmue%2028.pdf

Bookmark and Share