HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Elmi Şura

26/11/2009

26 noyabrda İlahiyyat fakültəsində fakültə dekanı akademik V.M.Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şuranı BDU-nun rektoru akademik A.M. Məhərrəmovun R.69-18.11.2009-cu il əmrilə açan V.Məmmədəliyev fakültə əməkdaşlarına, fənn müəllimlərinə dərs nizam-intizamına nəzarəti gücləndirməyi tapşırmış, buraxılış işləri ilə bağlı fəaliyyətlərin nə səviyyədə aparldığına nəzarət etmişdir.

 

Bookmark and Share