HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Beynəlxalq təhsil sərgisi

09/11/2009

07 Noyabr 2009-cu il Landmark otelinin Rotunda zalında Beynəlxalq təhsil sərgisi keçirildi. Sərgidə Böyük Britaniyadan “Qlazqo”, University of East Anglia universitetləri,  İsveçrədən Gilon İnstitute of Higher Education, ABŞ-dan Kendall kolleci, Birləşmiş Krallıq, Avstraliya, Abş və Kanadanın təhsil müəssisələri və bir sıra yerli təşkilatlar və təhiştirak etmişdir.

Bookmark and Share