HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BDU-da intellektual oyun

15/12/2009

28.12.09 təqvimində BDU Tələbə Həmkarlar və "Xəzər" klubunun təşəbbüsülə universitetin akt zalında "Kim? Harda? Nə vaxt?" intellektual oyunu keçiriləcəkdir. Oyunda iştirak etmək istəyən komandalar BDU Tələbə-Həmkarlara müraciət edə bilər.

Uğurlar!

Bookmark and Share