HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BDU əməkdaşları Beynəlxalq Forumda iştirak ediblər

20/10/2016

Gəncə şəhərində “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” mövzusunda gənc alim və mütəxəssislərin dörd günlük Beynəlxalq Forumu kecirilib. Foruma ümumilikdə 25 ölkənin 530 gənc alim və mütəxəssisləri müraciət edib. Xarici ölkələrdən - Türkiyə, Makedoniya, Belarusiya, Rusiya, Polşa, Almaniya, Gürcüstan, Özbəkistan, İran, İraq, eyni zamanda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Foruma qatılan gənc alimlər həm panel, həm də poster müzakirələrində məruzələrini təqdim edib, fikir mübadiləsi aparıblar. Forumda Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin elmi iscisi Elvin Babayev "Şamanizm anlayısı, şaman və vəzifələri", Tədris şöbəsinin tyutoru Aysel Cabbarova isə "Biblioqrafiyanın formalaşmasında Azərbaycan ziyalılarının rolu" mövzusunda tezislərlə çıxış ediblər.

Bookmark and Share