HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

BDU - nun İlahiyyat fakültəsinin dosenti beynəlxalq konqresdə çıxış edib

23/11/2017

BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin İslam elmləri kafedrasının dosenti Elnurə Əzizova İstanbul Universitetinin və Dəyərlər Təhsil Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə  keçirilən “Ali dini təhsil” adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib.O, konfransda “Dünyəvi dövlətdə alternativ ali dini təhsil modelləri: Azərbaycan SSR-də ali dini təhsil müəssisələrinin inkişaf prosesi” adlı məruzə ilə çıxış edib.


Bookmark and Share