HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsinin növbəti sayı çapdan çıxıb

19/09/2017

Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsinin növbəti sayı nəşr olunub. Məcmuədə 36 məqalə dərc olunub. Məcmuədə fakültənin professor – müəllim heyətinin məqalələri çoxluq təşkil edib.

http://static.bsu.az/w21/27.pdf


Bookmark and Share