İlahiyyat fakültəsi
HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İslamşünaslıq Elmi - Tədqiqat Mərkəzi

İslamşünaslıq Elmi - Tədqiqat Mərkəzi 1999 - cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərir. 2012 - ci ildə isə BDU - nun İlahiyyat fakultəsinin İslam elmləri kafedrasının tərkibində öz fəaliyyətini davam etdirir. Mərkəzin 8 nəfər əməkdaşı vardır. Onlardan 4 - ü elmi işçi, 3- ü lobarant, 1 - i isə operator vəzifəsindədir. Mərkəzin rəhbəri Əsədulla Qurbanovdur.

1. Əsədulla Qurbanov

2.  Mahir İsrafilov

3. Yeganə Mirzəyeva

4. Əli Babayev

5.  Çingiz Ağayev

6. Sevda Mahmudova

7. Səbinə Mehdiyeva

8. Ayşən Hüseynova

Bookmark and Share