HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Nəşrlərimiz

akad. Vasim Məmmədəliyev, akad. Ziya Bünyadov - Qurani Kərimin tərcüməsi, İstanbul 2015
i.f.d., dos. Mübariz Camalov - İslam hüququ (həm müəllif), Bakı 2013


i.f.d., dos. Mübariz Camalov - İslam iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti), Bakı 2014
i.f.d. Namiq Abuzərov - Hədis elmi (problemlər və həll yolları) (həm müəllif), Bakı 2013i.f.d. Adilə Tahirova - Kəlam tarixi və məsələləri (dərs vəsaiti), Bakı 2016İslam məzhəbləri tarixi -
İslam elmləri kafedrasının müəllim heyəti ( i.f.d Tahirova A.İ. və i.f.d. Qasımova M.S)Dini radikalizm (həm müəllif), Bakı 2016Azərbaycanda ənənəvi din (həm müəllif), Bakı 2014
Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı - Semerkant tarihi , İstanbul 2011
f.f.d. Aqil Şirinov - Dini radikalizm və onun fəsadları, Bakı 2014f.f.d. Aqil Şirinov - Nasiruddin Tuside Varlık ve Uluhiyyetf.f.d. Aqil Şirinov -  Azərbaycan və Əhli - beyt irsif.f.d. Aqil Şirinov -  Uluslararası 13.Yüzyılda Felsefe sempozyumu bildirileri (hem müəllif)f.f.d. Aqil Şirinov - Islam felsefesi: Tarih ve Problemler (hem müəllif)f.f.d. Aqil Şirinov - Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi (hem müəllif)f.f.d. Aqil Şirinov - Azərbaycanda İslam (hem müəllif)
TƏRCÜMƏ OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR

Bookmark and Share