HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Mürsəlov Mirniyaz

BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin İslam elmləri kafedrasının müəllimi

İş telefonu: (+99412) 510 65 45

e-mail: emirniyaz@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978 -cı il mart ayının 31-də Biləsuvar rayonu İsmətli kəndində anadan olmuşdur. 1985-1995-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

Ailəlidir.

 

 

HSİELMİ ELMİ ADLARI

1995-2000-ci illərdə BDU-nun İlahiyyat fakültəsində təhsil almışdır.

2000-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində Haseki Eğitim Mərkəzində

Quranın təcvidi və qiraəti üzrə bir illik kurs keçmişdir.

2005-2007-ci illərdə BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin aspirantı olmuş,

hazırda “Kisainin qiraət sistemi” mövzusunda dissertasiya işi müzakirə mərhələsindədir.

 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2001-ci təhsil ilindən BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin İslam elmləri kafedrasında Quranın təcvidi və qiraəti fənnini tədris edir.

4 məqalənin müəllifidir.

 

DQİQAT SAHƏ

Qurani-Kərim

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏ

  1. İlahiyyat fakultələrində Quranın qiraətinin öyrədilməsinin bəzi metodik xüsusiyyətləri, BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin elmi məcmuəsi
  2. Kisainin qiraətinin xüsusiyyətləri, BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin elmi məcmuəsi
  3. əl-Kisainin həyat və yaradıcılığı, BDU-nun Dil və Ədəbiyyat beynəlxalq elmi nəzəri məcmuəsi
  4. Son dönem Şii alimlerinden Ebu`l-Kasım Huinin kıraat anlayışı (türkcə)
Bookmark and Share