HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Mehriban Qasımova

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş: +99 412 510 6545

mehriban99@yahoo.com

 

ŞƏXSİ MƏLUMAT

Anadan olduğu tarix: 09.09.1975

Vətəndaşlıq: Azərbaycan

Bildiyi dillər: Azərbaycan dili (ana dili), İngilis dili (əla), Rus dili (əla), Türk dili (əla), Ərəb dili (orta)

 

TƏHSİLİ

2000-2006-cı illərdə Marmara Universiteti Sosial Bilimlər İnstitutunda doktorantura təhsilini almış, “Azərbaycanda milli kimliyin formalaşmasında dinin rolu” adlı dissertasiya işini mudafiə etmişdir.

1997-1999-cu illərdə Ankara Universiteti Sosial Bilimlər İnstitutunda magistratura təhsili almış, “Azərbaycanda dini həyat (Bakı nümunəsi)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakülətsində təhsil almış, fərqlənmə diplomu ilə ilahiyyat və ərəb dili müəllimi ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

1982-1992-ci illərdə M.Rahim adına №7-li orta məktəbdə təhsil almış, qızıl medalla məzun olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006-cı ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsində Din Sosiologiyası, Din Psixologiyası və Din Fəlsəfəsi fənləri üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2015- 2017-ci illərdə Toronto Universitetində qonaq tədqiqatçı kimi fəaliyyət göstərmişdir.

MÜKAFAT VƏ QRANTLAR

2015-2017-ci illər arasında Toronto Universitetində qonaq tədqiqatçı kimi “Dini Plüralizmin sosial aspektləri” adlı araşdırma fəaliyyətini həyata keçirmişdir. (Kanada/Toronto)

2013-cü ildə "Müasir İnkişaf" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun iştirakı və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə “Milli-mənəvi dəyərlər və milli kimlik” adlı layihədə iştirak etmişdir. (Bakı/Azərbaycan)

2011-2012-ci illərdə prof.Könül Bünyadzadənin rəhbərliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun dəstəyi ilə “Ən yeni fəlsəfə” adlı layihədə iştirak etmişdir. (Bakı/Azərbaycan)

2011-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “50+50” qrant proqramı üzrə “İslam Fəlsəfəsində Məhəmməd İqbal düşüncəsi və sosial-mədəni reformları” adlı layihəyə rəhbərlik etmişdir. (Bakı/Azərbaycan)

2009-2010-cu illərdə Türkiyə Diyanət Vəqfinin dəstəyi ilə Böyük Britaniyanın Kembric şəhərində Studio Cambridge adlı dil kursunda iştirak etmiş və bu kursun həm ümumi ingliscə həm də elmi əsər yazma (Academic writtings) bölümlərini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. (Kembric/ Böyük Britaniya)

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANS VƏ SİMPOZİUMLAR

2013-cü ildə “Azerbaycan`da Din Eğitimi”, 23-24 Noyabrda İstanbulda keçirilən “Kuruluşunun 100.Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu” adlı Beynəlxalq Simpoziumda çıxış. (İstanbul/Turkiyə)

2013-cü ildə “Azərbaycanda din və tolerantlıq”, 14-15 Noyabrda Bakıda Azadlıq Naminə Nauman Fondu və “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun “Din-Azadlıq-Tolerantlıq” mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq konferansda çıxış. (Bakı/Azərbaycan)

2013-cü ildə “Azerbaycan`da Dini Hayat”, 4-8 Noyabrda Eskişehirdə keçirilən “Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu” adlı beynəlxalq simpoziumda çıxış. (Eskişehir/Turkiyə)

2013-cü ildə “Dini Plüralizm düşüncəsində fəlsəfi aspektlər və yeni düşüncələr”, 27-28 İyunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) təşkil etdiyi “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları” mövzusunda beynəlxaql elmi konfrans. (Bakı/Azərbaycan)

2012-ci ildə “Məhəmməd İqbal düşüncəsində Şərq dünyasına aid dini və sosial islahatlar”, Bakı Dövlət Universitetində 27-28 iyun tarixlərində “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfrans. (Bakı/Azərbaycan)

2011-ci ildə “Azerbaycan`da Kerbala Merasimi: tarihte ve bugün”, 8 Dekabrda Çorumda Hitit Universiteti İlahiyyat fakültəsinin təşkil etdiyi “İslam Dünyasının Matemi: Kerbela Konulu Panel”də çıxış. (Çorum/Turkiyə)

2011-ci ildə “Man, Ego and Society in the Philosophy of Iqbal”, 18-20 Oktyabr tarixlərində Kuala Lumpurda keçirilən “Islamic Thought After Post-Modernism”, ISTAC, IIUM beynəlxalq konferansda çıxış. (Kuala Lumpur/Malaziya)

2010-cu ildə “Avicenna`s Researches On Soul and New Medical Works”, 16-19 Noyabrda Parisdə UNESCO-nun rəhbərliyi ilə “World Philosophy Day” - “Philosophy, Cultural Diversity and Rapprochement of Cultures” mövzusunda Beynəlxalq konfransda çıxış. (Paris/Fransa)

2009-cu ildə “Azərbaycan milli düşüncə, mətbuat və ədəbi oyanış”, 2 May tarixində Bakıda keçirilən “Müasir dünyada yeni düşüncəyə ümumi baxış” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda çıxış. (Bakı/Azərbaycan)

KİTABLAR (TƏRCÜMƏLƏR), PROQRAMLAR

2014-Ekrem Keleş-Sadık Eraslan, Ən Gözəl Nümunə Həzrət Peyğəmbər (kitab-həmtərcüməçi),  Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 221 s.

2014-Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 488 s.

2014-Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 486 s.

2013-Həzrət Peyğəmbər və Ümumbəşəri dəvəti  (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 488 s.

2012-ARTN BDU, “Din psixologiyası” fənnindən Proqram (İlahiyyat fakultəsinin bakalavr pilləsi üçün) “Dinşünaslıq ixtisası üzrə, Bakı: “Bakı Dövlət Universiteti” nəşriyyatı.

2008-İslam Məzhəbləri Tarixi (kitab-həmtərcüməçi), Nurlar, Bakı.

 

MƏQALƏLƏR

2013-“Milli kimlik və dinin vəhdəti: Sovet dövründəki təzahürləri”, Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində Azərbaycan milli kimliyi, edit: Aqil Şirinov, Elm və təhsil, Bakı

2013-“Azerbaycan`da Dini Hayat”, Tezis, Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir, Türkiye

2013-“Dini Plüralizm düşüncəsində fəlsəfi aspektlər və yeni düşüncələr”, AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları, Akad. V. Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı

2012-“Ən yeni İslam fəlsəfəsində milli mənəvi dəyərlər və mən problemi”, Xəbərlər, Tarix, fəlsəfə, hüquq, Bakı, 1

2012-“Məhəmməd İqbal fəlsəfəsində dini və sosial-mədəni islahatlar”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, İyun

2012-“Maneviyat felsefinde “Benlik” ve “İnsan: Muhammed İkbal ve Salahaddin Halilov”, Özne Felsefe Dergisi, Özel sayı, İstanbul

2012-“Məhəmməd İqbal düşüncəsində Şərq dünyasına aid dini və sosial islahatlar”, (Tezis), BDU, Şərqşünaslığın aktual problemləri, Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı

2011-“Məhəmməd İqbal fəlsəfəsində İnsan və “Mənlik” düşüncəsi”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Aprel

2010-“İbn Sinanın tibb və psixologiya elmlərinin formalaşmasında xidməti”, Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər, Bakı

2010-“Funksionalis nəzəriyyənin inkişafında Parsonsun rolu”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Sentyabr

2010-“Fəlsəfi və psixoloji perspektivə görə ölümsüzlük düşüncəsi”, Dövlət və Din – İctimai fikir toplusu, Bakı

2009-“XX əsrin əvvəllərində Pan-türkçü və Pan-İslamçı təsirlər”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Sentyabr

2008-“İctimai hərəkatlarda milli və dini duyğuların rolu”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Sentyabr

2008-“Milli kimlik və din olgusu”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Aprel

2007-“Sosiologiyada “kimlik” məfhumu”, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı, Sentyabr

2002-“Ruskaya İdeya (Rus Düşüncesi) – Nikolay A.Berdyayev”, İslam Araştırmaları Dergisi, S: VII, “İSAM”, İstanbul

ELMİ MARAQ SAHƏLƏRİ

-Sosiologiya, din sosiologiyası, din psixologyası, din fəlsəfəsi və sosial fəlsəfə, din və mədəniyyət, İslam inancına məxsus cəmiyyətlər və qadın hüquqları, Azərbaycanda multikulturalizm, dini plüralizmin sosial aspektləri, dini plüralizm və tolerantlıq, dinlərarası və mədəniyyətlərarası münasibətlər

Bookmark and Share